Saturday, January 11, 2014

Csíkban az év fordulóján...


Csíksomlyó








Ördögborda





Csak a feketergigó (helyett varjú koma)


Keleti-Kárpátok (Hagymás, Egyeskő, Öcsém...)




Egyeskő


Csíkszentdomokos


Grépály Domokos



Csíkszenttamás


Márton Áron a domokosi templom falán


Borika


Lovasok a tetőn




Az Olt "turisztikai" forrása






Domokosi viseletben


Gyergyó

Látkép a Garadosról



Látkép a Hagymásról